Parazity a ich podoby

Parazity

Parazity a ich podoby

Okolo nás žije mnoho zvierat a rastlín a každé z nich má svoj spôsob života, ktorým sa prispôsobili životu na tejto planéte. Parazity reprezentujú veľmi zaujímavú skupinu organizmov, ktoré sú zastúpené nielen medzi živočíchmi, ale tiež medzi rastlinami. Na svete je veľmi veľa foriem týchto organizmov a mnoho z nich nie sú viditeľné voľným okom, ale je potrebné ich mnohonásobné zväčšenie. Veľmi známym parazitom zo sveta živočíchov je kliešť. Kliešť je nenápadným chrobákom, patrí teda do sveta hmyzu. Má čiernohnedú farbu a nenápadné nožičky, konkrétne šesť kusov a malé klieštiky, ktoré sú pre nás také obávané.

Kliešť sám o sebe by nebol pre nás hrozbou, problém však je to, že je nositeľom veľmi závažných ochorení, ktorými nás vie ohroziť i na živote. Ide o zápal mozgových blán. Pri tomto ochorení je liečba veľmi náročná a aj napriek veľmi silným liekom často dochádza k trvalému poškodeniu orgánov ako je mozog, zrak, sluch a podobne. Pri tomto ochorení sme priamo ohrození na živote. Môže nám tiež spôsobiť ochrnutie. Ďalším nepríjemným ochorením, ktoré tento parazit prenáša je bolerióza. Toto ochorenie sa prejavuje únavou a spavosťou. Lieči sa podávaním antibiotík a to dlhodobo. Je prenosné viacerými spôsobmi.